C67500铜合金

C67500铜合金

2021-12-05
广东 深圳
深圳市鸿鑫百炼金属材料经营部
王丽女士 13172446498
基本信息
品牌 库存规格,进口铜材
规格 库存进口铜材
材质 C67500
产地 德国/美国/日本
图文信息

C67500美标黄铜合金

深圳鸿鑫铜业库存现货 化学成分 质量/%

Cu

Sn

Al

Fe

Mn

Ni

Pb

Si

P

Zn


0.5-1.5

0.25

0.8-2

0.05-0.5

_

0.2

_

_

Rem

机械性能

抗拉强度(Mpa)

屈服强度 (Mpa)

延伸率 %

硬度(HB)

448-579

207-414

33-19

115-200

 相关产品
C67500 C67500价格 C67500铜板
九商云汇